เมื่อท่านต้อง การ Log in เข้าสู่ระบบของ UFASEXY ตามลิงค์ที่ท่านได้รับหลังจากสมัครสมาชิก เมื่อท่านกดไปแล้ว จะพบกับ popup หน้าเข้าสู่ระบบ UFASEXY จะมีช่องให้ท่านใส่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ให้กรอก Username และ Password ของท่านที่ได้รับจากระบบ ลงในช่องที่กำหนด เมื่อกรอกเสร็จแล้ว ให้ท่านกดไปที่ช่อง “เข้าสู่ระบบ”

( When you want to log in to UFASEXY‘s system, follow the link you received after applying for membership. When you click on it, you will find a popup. UFASEXY login page will have a field for you to enter your username (Username) and password (Password). Enter your Username and Password received from the system. Into the specified field When completed You press to the channel “Log in” )

Screenshot_20201020-102049_LINE.jpg

กรณีที่ท่านกรอก Password ไม่ถูกต้อง

กรณีที่ท่านกรอก Password ไม่ถูกต้อง ระบบจะมีข้อความแจ้งเตือนท่าน ให้ท่านกลับไปตรวจสอบและกรอก Password ใหม่อีกครั้ง

( If you enter the wrong password, the system will prompt you to notify you. You return to check and enter the password again.)

Screenshot_20201020-150904_LINE.jpg

    เมื่อท่านใส่ Username และ Password ได้ถูกต้อง หน้าจอท่านจะขึ้นหน้าเงื่อนไข และกติกาให้ท่านอ่าน ถ้าท่านยอมรับเงื่อนไขและกติกาตามที่กำหนด ให้กดไปที่ช่อง “ยอมรับ” ที่อยู่ด้านล่าง 

When you enter the correct Username and Password, you will see the conditions page. And the rules for you to read If you accept the terms and conditions as specified Click on the “Accept” box at the bottom.

   จากนั้นท่านจะเข้าสู่หน้าการเกมส์พนัน เพื่อให้ท่านเลือกเกมส์ที่ท่านต้องการจะเล่นต่อไป ตามภาพด้านล่าง ( กรณีที่ท่านไม่ยอมรับกติกาและเงื่อนไขตามที่กำหนด เมื่อท่านกดไปที่ปุ่ม “ไม่ยอมรับ” ระบบจะกลับมาหลักทันที )

Then you will go to the gambling game page. To allow you to select the game you want to play next As in the picture below (if you do not accept the terms and conditions as specified When you click on the “Do not accept” button, the system will return to the main immediately)

   กรณีท่านเข้าระบบ UFASEXY ไม่ได้ อย่างแรกที่ท่านควรตรวจสอบคือ ตรวจสอบความเร็ว และความเสถียรของอินเตอร์เน็ตที่ท่านใช้ ว่าปกติหรือไม่ เพราะหลายๆ ครั้ง การเข้าสู่ระบบของ UFASEXY อาจจะไมได้มีปัญหาที่ระบบ แต่มีปัญหาที่อินเตอร์เน็ตของท่านเองได้เช่นเดียวกัน 

( If you are unable to enter UFASEXY, the first thing you should check is Check speed And the stability of the internet that you use That is normal or not because many times the login of UFASEXY may not have a problem with the system. But there is a problem with your own internet as well )

สมัคสมาชิก คลิก >>>> : UFASEXY